ઓમ જય યક્ષ કુબેર હરે... મા લક્ષ્મી સાથે કુબેર દેવતાની પૂજા પણ છે ખૂબ જ જરૂરી, જાણો શા માટે

 • ધનતેરસની પૂજા ઘર માટે અને ઘરના તમામ સભ્યોની સુખ-સમૃદ્ધિ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે લક્ષ્મી-ગણેશ પૂજાનું વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી અને ગણેશજીની પૂજા કરવાની સાથે કુબેર દેવતાની પૂજા કરવાનું ભૂલવું જોઈએ નહીં.
 • આજે શનિવારે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે. હિન્દુ ધર્મના સૌથી મોટા તહેવાર દિવાળી પહેલા લોકો ધનતેરસની પૂજા કરે છે. ધનતેરસની પૂજા ઘર માટે અને ઘરના તમામ સભ્યોની સુખ-સમૃદ્ધિ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે લક્ષ્મી-ગણેશ પૂજાનું વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી અને ગણેશજીની પૂજા કરવાની સાથે કુબેર દેવતાની પૂજા કરવાનું ભૂલવું જોઈએ નહીં. કુબેર દેવતાને ધનના દેવતા કહેવામાં આવે છે. ધનતેરસની પૂજા તેમની પૂજા વિના અધૂરી માનવામાં આવે છે. તેથી લક્ષ્મી-ગણેશની સાથે દરેક વ્યક્તિએ કુબેર દેવતાની પણ પૂજા કરવી જોઈએ. ધનતેરસના દિવસે આરતી કરીને કુબેર દેવતાને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે. અહીં જુઓ કુબેર દેવતાની આરતી.
 • કુબેર જીની આરતી
 • ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे,
 • स्वामी जै यक्ष जै यक्ष कुबेर हरे ।
 • शरण पड़े भगतों के,
 • भण्डार कुबेर भरे ।
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े,
 • स्वामी भक्त कुबेर बड़े ।
 • दैत्य दानव मानव से,
 • कई-कई युद्ध लड़े ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • स्वर्ण सिंहासन बैठे,
 • सिर पर छत्र फिरे,
 • स्वामी सिर पर छत्र फिरे ।
 • योगिनी मंगल गावैं,
 • सब जय जय कार करैं ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • गदा त्रिशूल हाथ में,
 • शस्त्र बहुत धरे,
 • स्वामी शस्त्र बहुत धरे ।
 • दुख भय संकट मोचन,
 • धनुष टंकार करें ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • भांति भांति के व्यंजन बहुत बने,
 • स्वामी व्यंजन बहुत बने ।
 • मोहन भोग लगावैं,
 • साथ में उड़द चने ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • बल बुद्धि विद्या दाता,
 • हम तेरी शरण पड़े,
 • स्वामी हम तेरी शरण पड़े ।
 • अपने भक्त जनों के,
 • सारे काम संवारे ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • मुकुट मणी की शोभा,
 • मोतियन हार गले,
 • स्वामी मोतियन हार गले ।
 • अगर कपूर की बाती,
 • घी की जोत जले ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • यक्ष कुबेर जी की आरती,
 • जो कोई नर गावे,
 • स्वामी जो कोई नर गावे ।
 • कहत प्रेमपाल स्वामी,
 • मनवांछित फल पावे ॥
 • ॥ ऊँ जै यक्ष कुबेर हरे...॥
 • માતા લક્ષ્મીની આરતી
 • ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।
 • तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।
 • सूर्य-चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • दुर्गा रुप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता।
 • जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।
 • कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • जिस घर में तुम रहतीं, सब सद्गुण आता।
 • सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।
 • खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • शुभ-गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।
 • रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता।
 • उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता॥
 • ओम जय लक्ष्मी माता॥
 • सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।

Post a Comment

0 Comments