આ કારણોને લીધે તમારા લગ્નમાં થાય છે વિલંબ, જાણો તમને કઈ ઉંમરે મળશે જીવનસાથી

 • ઘણા લોકોને લગ્ન થવામાં લાંબો સમય લાગે છે અને લગ્ન માટે યોગ્ય ઉંમર જતી રહે છે. લગ્ન માટે 23 થી 26 વર્ષની ઉંમર સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકો મોડા લગ્ન કરે છે અને 30 વર્ષની ઉમર પણ વટી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં કેટલાક કારણો આપવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે લગ્ન મોડા થાય છે. આ કારણો નીચે મુજબ છે.
 • કુંડળીનું સાતમું ઘર લગ્ન સાથે સંકળાયેલ માનવામાં આવે છે અને આ ઘરમાં કયો ગ્રહ વસે છે. તેના આધારે તે નક્કી કરી શકાય છે કે લગ્ન કઈ ઉંમરે થવાના છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો કોઈ ગ્રહ સાતમા ઘરમાં શુક્ર, બુધ, ગુરુ અને ચંદ્રમાં બેઠો હોય. તેથી લગ્ન કરવામાં કોઈ અડચણ નથી અને સરળતાથી જીવનસાથી મળી જાય છે. આ બધા શુભ ગ્રહો છે અને સાતમા ઘરમાં તેમની હાજરી શુભ પરિણામો પ્રદાન કરે છે.
 • બીજી બાજુ જે લોકોના લગ્ન થવામાં મોડુ થાય છે. તેમના સાતમા ઘરમાં અશુભ ગ્રહો એટલે કે રાહુ, મંગળ, શનિ, સૂર્ય બેઠેલા છે. આ ગ્રહો લગ્ન થવામાં બાધા બને છે અને સાતમા ઘરમાં તેમનું હોવું લગ્ન અથવા લગ્ન જીવન માટે શુભ નથી.
 • 20 થી 25 વર્ષની ઉમરમાં લગ્ન
 • જ્યારે બુધ સાતમા ઘરમાં હોય છે ત્યારે લગ્ન 20 થી 25 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. ખરેખર આ ગ્રહના લીધે લગ્ન જલ્દી થાય છે. સાતમાં ઘરમાં તેનું હોવાથી લગ્ન જલ્દીથી થવાનો યોગ હોય છે. જો બુધ પર કોઈ અન્ય ગ્રહનો પ્રભાવ નથી. તો વીસ વર્ષની ઉંમરે લગ્ન થઈ જાય છે.
 • બુધ જો સાતમા ઘરમાં હોય અને સૂર્ય પણ એક સ્થાન પાછળ અથવા આગળ હોય અથવા સૂર્ય બુધ સાથે બેઠો હોય તો લગ્નમાં બે વર્ષ વિલંબ થાય છે અને લગ્ન 22 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. સૂર્યનો અંશ નબળો હોય તો લગ્ન ફક્ત 20 થી 21 વર્ષની ઉંમરે થાય છે.
 • 25 થી 27 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન
 • શુક્ર, ગુરુ અથવા ચંદ્ર કુંડળીના સાતમા ઘરમાં હોય. તેથી લગ્ન 24-25 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. જો ગુરુ સાતમા ઘરમાં હોય તો લગ્ન પચીસ વર્ષની ઉંમરે થાય છે. જો ગુરુ પર સૂર્ય અથવા મંગળનો પ્રભાવ હોય તો પણ લગ્ન 25 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. તેવી જ રીતે જો રાહુ અથવા શનિનો પ્રભાવ હોય તો લગ્ન 27 વર્ષની ઉંમરે થાય છે.
 • શુક્ર પર શનિનો પ્રભાવ હોવાથી 26 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન થાય છે. જો રાહુ શુક્રથી પ્રભાવિત છે તો લગ્નમાં બે વર્ષ વિલંબ થાય છે. ચંદ્ર સાતમા ઘરમાં હોય અને ચંદ્ર પર મંગળ, સૂર્ય કોઈ એકનો પ્રભાવ હોય. તેથી લગ્ન 26 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. શનિનો પ્રભાવ મંગળ પર હોય ત્યારે લગ્નમાં ત્રણ વર્ષ વિલંબ થાય છે. રાહુનો પ્રભાવ હોવાથી ઘણા અવરોધો પછી લગ્ન થાય છે.
 • 28 થી 32 વર્ષની ઉંમરમાં લગ્ન.
 • મંગળ, રાહુ, કેતુમાંથી જો કોઈ ગ્રહ સાતમા ઘરમાં હોય તો. તેથી લગ્નજીવનમાં ખૂબ મોડું થાય છે. મંગળના સાતમા ગૃહમાં હોવાને કારણે લગ્ન 27 વર્ષની વય પહેલા થતાં નથી. રાહુ સાતમા ઘરમાં બેઠો હોય તો પણ લગ્ન કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી થાય છે. સાતમા ઘરમાં શનિના હોવાથી પણ લગ્ન મોટી ઉંમરે થાય છે અને લગ્ન ત્રીસ વર્ષની ઉમર પછી જ થાય છે.
 • 32 થી 40 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન
 • અશુભ ગ્રહોની અસરો સાતમા ઘર પર વધારે હોય છે. તેથી લગ્નમાં વિલંબ થાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં શનિ, મંગળ, શનિ રાહુ, મંગળ રાહુ અથવા શનિ સૂર્ય અથવા સૂર્ય મંગળ, સૂર્ય રાહુ એકસાથે સાતમા કે આઠમા ઘરમાં હોય છે. તેથી લગ્નમાં લાંબો સમય લાગે છે અને વહેલા લગ્ન થવાની કોઈ સંભાવના નથી. આવા લોકોના લગ્ન 32 વર્ષની ઉંમર પછી જ થાય છે.

Post a Comment

0 Comments