આ કારણથી પૂજા અને ધાર્મિક કાર્યમાં થાય છે ગલગોટાના ફૂલનો ઉપયોગ, જાણો તેનું મહત્વ

 • પૂજા દરમિયાન ગેંદેના ફૂલનો ખૂબ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ ફૂલ ઘણા ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે.આ સિવાય કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય દરમિયાન આ ફૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ઘરને આ ફૂલથી શણગારવામાં આવે છે.પરંતુ શું તમે ક્યારેય પૂજા અને ધાર્મિક કાર્ય દરમિયાન આ ફૂલનો ઉપયોગ કેમ થાય છે તે કારણ વિશે વિચાર્યું છે
 • એવું માનવામાં આવે છે કે આ ફૂલ ઘણા દેવતાઓને ખૂબ પ્રિય છે,તેથી પૂજા દરમિયાન આ ફૂલનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.આ ફૂલનો રંગ કેસરી છે અને આ રંગ હિન્દુ ધર્મ સાથે સંકળાયેલ છે.આ એક કારણ છે કે આ ફૂલની માળા ભગવાનને વધુ અર્પણ કરવામાં આવે છે.આ સિવાય કેસરી રંગ ત્યાગ અને મોહ માયાનો અર્થ દર્શાવે છે.
 • નાના ગેંદેના ફૂલમાં ઘણા પાંદડાઓ હોય છે.જેને કોઈ બીજ ઉમેરતા રહે છે.આ રીતે,આ ફૂલ એકતા દર્શાવે છે.ગેંદે એકમાત્ર ફૂલ છે.જે નાના પાંદડાની મદદથી પણ ઉગે છે.આ ફૂલની આ ગુણવત્તા આત્માની વિશેષતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.આત્મા કદી મૃત્યુ પામતો નથી,તે ફક્ત શરીર ફેરફાર કરે છે અને જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં ફરી જીવંત બને છે.
 • મુખ્ય દરવાજા પર ગેંદેનાફૂલ લટકાવવું શુભ છે.ખરેખર આ ફૂલ નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર રાખે છે અને ઘરમાં સકારાત્મકતા પ્રવર્તે છે.આ જ કારણ છે કે કોઈ પણ પૂજા કે તહેવાર દરમિયાન આ ફૂલની માળા ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર મૂકવામાં આવે છે.તેમને ઘરની બહાર લટકાવવાથી દુષ્ટ શક્તિઓ દૂર રહે છે.
 • આ ફૂલને પવિત્ર માનવામાં આવે છે.જેના કારણે તેનો ઉપયોગ પૂજા દરમિયાન થાય છે.ખરેખર શાસ્ત્રોમાં ભગવાનને ફક્ત પવિત્ર વસ્તુઓ અર્પણ કરવાનો ઉલ્લેખ છે.તેથી આ ફૂલો ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે.
 • આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
 • પૂજા દરમિયાન ગેંદેના ફૂલનો ઉપયોગ કોઈ પણ પ્રકારના ભય વગર કરી શકાય છે.પરંતુ આ ફૂલોને અર્પિત કરતી વખતે,તમારે કેટલીક વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક છે.
 • ભગવાનને ક્યારેય ગંદા ગેંદેના ફૂલો ન ચડાવો.ભગવાનને હંમેશાં સ્વચ્છ ફૂલો ચઢાવવા જોઈએ.જેના પાન સંપૂર્ણ હોય અને તેમના પર કશું ખરાબ ન હોય.
 • ભગવાનને હંમેશાં તાજા ગેંદેના ફૂલો ચઢાવો.ભગવાનને ક્યારેય જૂના અને વાસી ફૂલો ન ચઢાવો.
 • એકવાર ગેંદેના ફૂલનો ઉપયોગ કરો.ફરીથી તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં.જ્યારે ફૂલ સુકાઈ જાય છે,ત્યારે તેને પાણી અથવા કોઈપણ ઝાડની નીચે મૂકો.
 • કોઈપણ ધાર્મિક કાર્ય દરમિયાન જમીન પર પડેલા ગેંદેના ફૂલોનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

Post a Comment

0 Comments