છોકરીઓ સારો "વર" મેળવવા માટે કરો ભગવાન શિવના આ મંત્રોનો જાપ

 • આજના સમયમાં, દરેક છોકરીઓ ને એવો પતિ જોતો હોય છે, જે હંમેશાં તેમની સંભાળ રાખે છે અને તેમની વાત સમજી શકે અને તેને પોતાનો સમય આપે. છોકરીઓ ને ખૂબ પ્રેમ કરવા વાળો છોકરો ખુબજ ગમે છે.
 • સારા પતિની ઇચ્છામાં, છોકરીઓ ભગવાન શિવની ઉપાસના કરે છે અને તેને પ્રસન્ન કરવા માટે તેના મંત્રોનો જાપ કરે છે. વેદો અનુસાર ભગવાન શિવને પૃથ્વી ના પાલનહાર કહેવામાં આવે છે, જો છોકરી સારા વરની ઇચ્છામાં ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માંગે છે, તો ભગવાન શિવના 108 નામોનો જાપ કરવાથી તેને સારું ફળ મળી શકે છે.

 • ભોળાનાથના આ 108 નામનો જાપ કરવાથી, ભોળાનાથ જલ્દી ખુશ થઇ જાઈ છે. જો તમે પૂરી નીષ્ઠા અને પૂરા દિલ થી આ 108 નામોનો જાપ કરો છો, તો ભોલેનાથ તમારી દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરશે.

 • 1- ॐ ભોલેનાથ નમ:
 • 2-ॐ કૈલાશ પતિ નમ:
 • 3- ઓમ ભૂતનાથ નમ:
 • 4- ॐ નંદરાજ નમ:
 • 5-ॐ નંદી કી સવારી:
 • 6- ૐ જ્યોતિલિંગ નમ:
 • 7-ॐ મહાકાલાય નમ:
 • 8-ॐ રુદ્રનાથ નમ:
 • 9-ॐ ભીમશંકર નમ:
 • 10-ॐ નટરાજ નમ:
 • 11-ૐ પ્રલયંકાર નમ:
 • 12-ॐ ચંદ્રમોલી નમ:
 • 13-ૐ ડમરૂધારી નમ:
 • 14-ॐ ચન્દ્રધાય નમ:
 • 15-ॐ મલિકાર્જુન નમ:
 • 16-ॐ ભીમેશ્વર નમ:
 • 17-ॐ ઝેરી ભેજ:
 • 18-ॐ બમ ભોલે નમ:
 • 19-ઓમ ઓમકાર સ્વામી નમ:
 • 20-ॐ ઓમકારેશ્વર નમ:
 • 21-ॐ શંકર ત્રિશુલધારી નમ:
 • 22-ॐ વિશ્વનાથ નમ:
 • 23-ॐ અનાદિદેવ નમ:
 • 24-ૐ ઉમાપતિ નમ:
 • 25-ૐ ગોરપતિ નમ:
 • 26-ॐ ગણપિતા નમ:
 • 27-ઓમ ભોલે બાબા નમ:
 • 28-ॐ શિવજી નમ:
 • 29-ૐ શંભુ નમ:
 • 30-ૐ નીલકંઠાય નમ:
 • 31-ॐ મહાકાળેશ્વરાય નમ:
 • 32-ૐ ત્રિપુરારી નમ:
 • 33-ॐ ત્રિલોકનાથ નમ:
 • 34-ॐ ત્રિનેત્રધારી નમ:
 • 35-ॐ બરફ વાળા દાદા નામ:
 • 36-ॐ જગતપિતા નમ:
 • 37-ॐ મૃત્યુ:
 • 38-ॐ નાગધારી નમ:
 • 39- ૐ રામેશ્વર નમ.
 • 40-ॐ લંકેશ્વર નમ:
 • 41-ॐ અમરનાથ નમ:
 • 42-ૐ કેદારનાથ નમ:
 • 43-ॐ મંગલેશ્વર નમ:
 • 44-ૐ અર્ધનારીશ્વર નમ:
 • 45-ॐ નાગાર્જુન નમ:
 • 46-ॐ જટાધારી નમ:
 • 47-નિલેશ્વર નમ.
 • 48-ॐ ગલસરપમલા નમ:
 • 49- ૐ દીનાનાથ નમ:
 • 50-ॐ સોમનાથ નમ:
 • 51-ॐ જોગી નમ:
 • 52-ૐ ભંડારી બાબા નમ:
 • 53-ॐ બુમલેહરિ નમ:
 • 54-ॐ ગોરીશંકર નમ:
 • 55-ॐ શિવાકાન્તય નમ:
 • 56-ॐ મહેશ્વરાય નમ:
 • 57-ॐ મહેશ નમ:
 • 58-ॐ ઓલોકાનાથ નમ:
 • 54-ॐ આદિનાથ નમ:
 • 60-ॐ દેવદેવેશ્વરાય નમ:
 • 61-ૐ પ્રાણ નાથ નમ:
 • 62-ॐ શિવમ્ નમ:।
 • 63-ॐ મહાદાની નમ:
 • 64-ॐ શિવદાની નમ:
 • 65-ॐ સંકટ હર્ણયા નમ:
 • 66-ॐ મહેશ્વર નમ.
 • 67-ॐ રુંડમાલધારી નમ:
 • 68-ॐ જગપાલનહાર નમ:
 • 69-ॐ પશુપતિ નમ:
 • 70-ॐ સંગમેશ્વર નમ:
 • 71-ૐ દક્ષેશ્વર નમ:
 • 72-ॐ ધ્રેનેશ્વર નમ:
 • 73-ॐ મણિમેષ નમ:
 • 74-ॐ અનાદી નમ:
 • 75-ॐ અમર નમ:
 • 76-ॐ આશુતોષ મહારાજાય નમ:
 • 77-ૐ વિલવકેશ્વર નમ:
 • 78-ॐ અક્લેશ્વર નમ:
 • 79-ૐ ભયંકરાય નમ:
 • 80-ૐ પાતાલેશ્વર નમ:
 • 81-ॐ ધુધેશ્વર નમ:
 • 8૨-ॐ સાપધારેટ નમ:
 • 83-ॐ ત્રિલોકિનરેશ નમ:
 • 84-ॐ હઠ યોગી નમ:
 • 85-ૐ વિષ્લેશ્વર નામ:
 • 86- ઓમ નાગાધિરાજાય નમ:
 • 87- ૐ સર્વેશ્વર નમ:
 • 88-ॐ ઉમાંકાન્તા નમ:
 • 89-ॐ બાબા ચંદ્રેશ્વર નમ:
 • 90-ૐ ત્રિકાલદર્શી નમ:
 • 91-ॐ ત્રિલોકી સ્વામી નમ:
 • 92-ॐ મહાદેવ નમ:
 • 93-ॐ ગઢશંકર નમ:
 • 94-ૐ મુક્તેશ્વર નમ:
 • 95-ॐ નટેષર નમ:
 • 96-ॐ ગિરજાપતિ નમ:
 • 97- ॐ ભદ્રેશ્વર નમ:
 • 98-ૐ ત્રિપુનાશક નમ:
 • 99-ॐ નિર્જેશ્વર નમ:
 • 100 -ૐ કિરાતેશ્વર નમ:
 • 101-ૐ જાગેશ્વર નમ:
 • 102-ॐ અબ્દૂતપતિ નમ:
 • 103 - ભીલપતિ નમ:
 • 104-ૐ જીતનાથ નમ:
 • 105-ॐ વૃષેશ્વર નમ:
 • 106-ॐ ભૂતેશ્વર નમ.
 • 107-ૐ બૈજુનાથ નમ:
 • 108-ॐ નાગેશ્વર નમ:.

Post a Comment

0 Comments